Σχετικά με εμάς

Τα φροντιστήρια «Σχήμα Λόγου» στο Αιγάλεω από το 2007 έχουν βάλει την προσωπική τους «σφραγίδα» στα εκπαιδευτικά δρώμενα της περιοχής. Σ’ ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό περιβάλλον και με το πλέον εξειδικευμένο προσωπικό δημιουργούν τις προϋποθέσεις για εκατοντάδες μαθητές ώστε να πετύχουν το στόχο τους, την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θέτοντας τις βάσεις για μία αξιόλογη μελλοντική σταδιοδρομία. Επιπλέον, τα φροντιστήριά μας εγγυώνται την επιτυχή ανταπόκριση στις πολλαπλές προφορικές και γραπτές εξετάσεις του σχολείου κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Τα ομοιογενή τμήματα, ο τρόπος διεξαγωγής του μαθήματος και οι μέθοδοι διδασκαλίας ενθαρρύνουν την προσπάθεια του κάθε μαθητή, τον επιβραβεύουν και τονώνουν την αυτοπεποίθησή του, με αποτέλεσμα τη βελτίωση των επιδόσεών του ακόμα και στα μαθήματα που αντιμετωπίζει δυσκολίες. Η συχνή ενημέρωση και επικοινωνία με τους γονείς, η πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία σε όσους μαθητές τη χρειάζονται, τα επαναληπτικά διαγωνίσματα και οι προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα τιμές φέρνουν το μαθητή ακόμα πιο κοντά στην επίτευξη του στόχου του.

Κύριος στόχος του εκπαιδευτικού μας οργανισμού πάνω απ’ όλα είναι να βρίσκεται πάντα κοντά στους μαθητές του στηρίζοντάς τους τόσο σε γνωστικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο.