Σχήμα λόγου After school

Το μελετητήριο στο δημοτικό..
– Προετοιμασία όλων των μαθημάτων στο χώρο μας ώστε να μη χρειάζεται επιπλέον μελέτη στο σπίτι
– Ενισχυτική διδασκαλία για την κάλυψη κενών
– Συνεχείς επαναλήψεις
– Τα παιδιά μαθαίνουν τον τρόπο μελέτης και οργάνωσης του χρόνου τους