Σχήμα λόγου English school

– Άριστη προετοιμασία για τις εξετάσεις σε όλα τα επίπεδα
– Πρωτοποριακός και βιωματικός τρόπος εκμάθησης
– Συνεχής επικοινωνία με γονείς
– Τμήματα ενηλίκων
– Οικονομικά πακέτα βιβλίων
– Χρήση σύγχρονων παιδαγωγικών μέσων (διαδραστικός πίνακας, tablet)
– Έκπτωση σε αδέρφια
– Εξατομικευμένες παροχές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του καθε μαθητή
– Καταρτισμένοι και έμπειροι καθηγητές
– Ευχάριστο περιβάλλον