Πρόγραμμα


Α’ Λυκείου

Μαθηματικά 5 Ώρες
Φυσική 2 Ώρες
Έκθεση 2 Ώρες
Αρχαία 2 Ώρες
Χημεία 1 Ώρα
Σύνολο: 12 Ώρες

Β’ Λυκείου

Θετικών Επιστημών

Μαθηματικά κατεύθυνσης 2 Ώρες
Μαθηματικά Γεν. Παιδείας 2 Ώρες Άλγεβρα
1 Ώρα Γεωμετρία
Φυσική κατεύθυνσης 3 Ώρες
Χημεία 2 Ώρες
Έκθεση 2 Ώρες
Σύνολο: 12 Ώρες
Από τέλη Οκτωβρίου έξτρα Φυσική κατ. & Μαθηματικά κατ. για προετοιμασία Γ’ Λυκείου

Ανθρωπιστικών Σπουδών

Αρχαία κατεύθυνσης 1 ώρες Γνωστό
4 ώρες Άγνωστο
Λατινικά 1 Ώρα
Έκθεση 2 Ώρες
Σύνολο: 8 Ώρες
Από τέλη Οκτωβρίου έξτρα Ιστορία για προετοιμασία Γ’ Λυκείου

Γ’ Λυκείου

Θετικών Σπουδών (Θετικές & τεχνολογικές επιστήμες)

Μαθηματικά κατεύθυνσης 4 Ώρες
Φυσική κατεύθυνσης 4 Ώρες
Χημεία κατεύθυνσης 3 Ώρες
Έκθεση 2 Ώρες
Σύνολο: 13 Ώρες

Θετικών Σπουδών (Επιστήμες υγείας & ζωής)

Φυσική κατεύθυνσης 4 Ώρες
Χημεία κατεύθυνσης 2 Ώρες
Βιολογία κατεύθυνσης 2 Ώρες
Έκθεση 2 Ώρες
Σύνολο: 10 Ώρες

Οικονομία & Πληροφορική Σπουδών

Μαθηματικά κατεύθυνσης 4 Ώρες
Ανάπτυξη εφαρμογών 2 Ώρες
Αρχές οργάνωσης 2 Ώρες
Έκθεση 2 Ώρες
Σύνολο: 10 Ώρες

Ανθρωπιστικών Σπουδών

Αρχαία κατεύθυνσης 6 Ώρες
Λατινικά 2 Ώρες
Ιστορία κατεύθυνσης 2 Ώρες
Έκθεση 2 Ώρες
Σύνολο: 12 Ώρες